Hallingdal Fuglehundklubb inviterer til Hallingprøva 18. – 21. Mars 2022

Hovedkvarteret for prøven er Bardøla. Det vil i år bli en firedagers prøve med UK/AK fredag -søndag, kvalifisering VK lørdag med finale mandag, (dersom en 3 – tre dagers prøve).Prøven har fått tildelt Cacit.

Påmelding på Web og frist er 25.2.2022. Når det gjelder opprop vil vi komme tilbake med mer info. Vi vil vise til retningslinjer for gjennomføring av arrangement ifbm den pågående pandemien i det tidspunktet prøven skal gjennomføres.

Parkeringsavgift i ALLE terreng, kr 50.- som betales pr vipps til nr 531634. Kvittering vises dommer.

Dersom dere ønsker å bo på nye Bardøla Fjelltun:

Bruk koden «jaktprøve» så oppnår man 25% rabatt på tømmerhyttene perioden 17.-21. Mars 2022.

Booke gjøres her: https://booking.bardola.no/accommodation/list?channelId=0d947d44-94e3-49ff-9cbf-36136fa6041a og øverst finner dere en fane som sier, «jeg har en kode».

Regler for refusjon:
Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart – 100% refusjon
Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart – 75% refusjon
Vet. Eller legeattest innsendt innen prøvestart – 75% refusjon
Egenmelding v/løpetid innsendt innen prøvestart – 75% refusjon

Må du trekke hunden? Send e-post til hfkjaktprove@hotmail.com
Spørsmål vedrørende prøven kan rettes til samme e-postadresse. 

Prøveleder Marianne Sagstad


Levert av  
mangadexmangadex