Utsettes til 2021 pga Covid-19 situasjonen.

Årsmøte Hallingdal fuglehundklubb 


Sted: Bardøla høyfjellshotell

Tid: Lørdag 4.4.2019 kl 19:00. 

For klubbens medlemmer blir det servert Tapas etter årsmøte.
Påmelding innen 28.3.20. Påmelding sendes hfkjaktprove@hotmail.com 

Saksliste:

Saker under pkt 7 må sendes styrets leder (bjso@ntg.no) innen 28.3.20

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

3.Styrets beretning

4.Godkjenning av regnskap

5.Handlingsplan  

6.Kontingent
7.Innkomne forslag

8.Valg


Levert av