Årsmøte Hallingdal fuglehundklubb 

Sted: Bardøla høyfjellshotell

Tid: Lørdag 13.4.2019 kl 19:30. 

For klubbens medlemmer blir det servert Tapas etter årsmøte.
Påmelding innen 6.4.19. Påmelding sendes hfkjaktprove@hotmail.com 

Saksliste:

Saker under pkt 8 må sendes styrets leder (hfkjaktprove@hotmail.com) innen 1.4.19

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

3.Styrets beretning

4.Godkjenning av regnskap

5.Handlingsplan  

6.Kontingent

7. Endring av vedtekter iht ny lovmal fra NKK. Se ny lov her 

8.Innkomne forslag

9.ValgLevert av  
mangadexmangadex