Årsmøte Hallingdal fuglehundklubb 

Sted: Bardøla høyfjellshotell

Tid: Lørdag 13.4.2019 kl 19:00. 

For klubbens medlemmer blir det servert Tapas etter årsmøte.
Påmelding innen 6.4.19. Påmelding sendes hfkjaktprove@hotmail.com 

Saksliste:

Saker under pkt 7 må sendes styrets leder (hfkjaktprove@hotmail.com) innen 1.4.19

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

3.Styrets beretning

4.Godkjenning av regnskap

5.Handlingsplan  

6.Kontingent

7.Innkomne forslag

8.ValgLevert av