Vedlagt følger årsregnskapet for 2019 utarbeidet av styret og revidert av revisor. Pga. den ekstraordinære situasjon med covid-19 vil årsregnskapet anses som godkjent om det ikke mottas skriftlige innsigelser fra en vesentlig del av medlemmene innen 30. mai. (Sendes styrets leder på bjso@ntg.no) Årsregnskapet vil derved også legges til grunn for momskompensasjonen. Vi ber om forståelse og aksept for dette.

 NB ! Årsregnskapet for 2019 vil imidlertid bli behandlet på neste ordinære årsmøte som avholdes.

 Vedlagt ligger også årsmelding for 2019 utarbeidet av styret. Denne vil også bli behandlet på neste ordinære årsmøte som avholdes

Årsberetning HFK 2019.pdf
Årsregnskap 2019.pdf
Attest revisor regnskap 2019.pdf

Levert av  
mangadexmangadex