Årsmøte Hallingdal fuglehundklubb 

Sted: Bardøla Høyfjellshotell

Tid: Lørdag 27. mars kl 19.00

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
  3. Styrets beretning
  4. Godkjenning av regnskap
  5. Handlingsplan  
  6. Kontingent
  7. Lokalt dommerutvalg
  8. Innkomne forslag
  9. Valg

 

Saker under pkt 8 må sendes styrets leder (bjso@ntg.no) innen 20. mars


Levert av  
mangadexmangadex