Årsmøte Hallingdal fuglehundklubb 2021

Sted: Microsoft-Teams
Påmelding til årsmøte Hallingdal Fuglehundklubb onsdag 14. april kl 19.00
Påmelding innen 13.4 kl 19:00. 
Se saksdokumenter nederst. 


Tid: 14.4. kl 19

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
  3. Styrets beretning
  4. Godkjenning av regnskap
  5. Handlingsplan  
  6. Kontingent
  7. Lokalt dommerutvalg
  8. Innkomne forslag
  9. Valg

 

Saker under pkt 8 må sendes styrets leder (bjso@ntg.no) innen 20. mars

Dokumenter:
Årsmøte HFK 2021.pdf
Årsregnskap 2020.pdf
Balanse per 31.12.2020.pdf


Levert av  
mangadexmangadex