Styremedlemmer HFK

Bjarte Søgaard (leder), Jan Are Gildestad (nestleder), Sissel Ellingsplass (leder utstilling), Kjell Mykkeltvedt (kasserer), Bjørn Sletto (materialforvalter), Øyvind Olstad ( ansvarlig hjemmeside) og Odd Harald Sørbøen (varamedlem og "mentor") 


Kontakt HFK ved styrets leder Bjarte Søgaard mob 97659333

Kontakt vedr. hjemmesiden Øyvind Olstad mob 98012882. 

Mailadresser til overnevnte kommer frem ved å trykke på navnet. 

Levert av  
mangadexmangadex