Årsmøte 2012

Styrets beretning:

Styret  i  2012:

 • Iver Svare, leder
 • Jørund Brekke, nestleder
 • Jan Erik Hallingstad, materialforvalter
 • Katrine Disen, sekretær og leder av Geiloprøva
 • Kjell Mykkeltvedt, kasserer
 • Bjørn Sletto, styremedlem
 • Odd Harald Sørbøen, leder Hallingprøva, leder dommerutvalg

Styret har gjennomført 3 møter i løpet av året. Elles er det jevnlig kontakt på e-post og mobiltelefon.

Noen hovedpunkter.

 • Hallingprøva – Hemsedal
 • Klubbmesterskap vinter på Haugastøl 31/3
 • Klubbens utstilling ble avlyst, bl.a pga kollisjon med VKFs ”dobbelutstilling”
 • Apportkurs på Geilo med Åke Rosèn som instruktør
 • Forsøk på duetrening og skytetrening på Jakt og Fiskesenteret på Flå, dessverre med liten interesse.
 • Saueaversjon
 • Lavlandstrening i Kvelde i august, klubben har 3 treningskort
 • Geiloprøva
 • Klubbmesterskap høst avlyst bl.a pga lite fugl og kollisjon med jakt og jaktprøver
 • Klubbmesterskap lavland.

Hallingprøva 2012

 • Det var i år stor påmelding og totalt 224 startar og me prøvde ein ny modell med VK kvalifisering sundag og finale måndag.
 • Dei fleste terrenga var i Hemsedal, men også Opheimåsen var arena for fuglehundinteresserte denne helga.
 • Sjølv om me ikkje hadde Cacit tildeling var det over 60 påmeldte i VK. VK finale med full premieliste og CK til nr 1 og 2.
 • Premieringsprosent 22. Vinnar av VK finale IS Rubella Snøhedda e/f Jørn Presterudstuen, nr. 2 IS Lundebakkens Fryd e/f Marit Brat lund
 •  I prøvekomiteen; Iver Svare, Tor Veslegard, Odd Harald Sørbøen

Klubbmesterskap vinter

 • Arrangert på Haugastøl med Hans Simensen og Odd Harald Sørbøen som dommere.
 • UK 10 startende
 • Premieliste
  • 1. IS Vita (Rastorps Fudgè) til Bjarte Søgård.
  • 2. ES  Bolero    f/Francine Lindvik
  • 3. ES  Gulli  f/Rolf Mykkeltvedt
  • 4. ES  Trico  f/Svein Tennebekk
 • 15 hunder i AK:
 • Premieliste:
  • 1. KV  Enja   f/Leif Ottesen
  • 2. GS  Balou   f/Francine Lindvik
  • 3. P    Inka   f/Kjell Mykkeltvedt
  • 4. KV  Samba   f/Jørund Brekke

Geiloprøven 2012

 • Denne gangen med Cacit tildeling. 163 startende hunder
 • Lite fugl som gjorde at premieprosent ble bare 5 %. Vinner av VK finale med CACIT ble Ohlsmyrens Respect med eier/fører Hans Simensen
 • Også i år var påmeldingen god, og noe venteliste. 2 partier fredag, 4 partier lørdag i tillegg til 2 VK kvalifisering, og 4 partier søndag pluss VK finale.
 • Prøveleder og prøvestab hadde full kontroll og gjennomførte en prikkfri prøve. I prøvekomiteen, Katrine Disen, Jan Erik Hallingstad (støttekontakt Odd Harald Sørbøen)

Lavland KM 

 • Arrangert i Kvelde 26 til 28 oktober med Thore Langerud og Kjell Enberget som dommere.
 • 9 hunder stilte til start 2 i UK og 7 i AK.
 • Det ble dømt etter regelverket for NM lag dvs poengbedømming for jaktegenskapene. Her er resultatet. 
 • AK:
  • 1: P Kira   e/f Bjørn Sletto
  • 2: KV Enja  e/f Lisbet Ottesen
  • 3: P Morena   e/f Turid Schømer
  • 4: P Inka  e/f Kjell Mykkeltvedt 
 • UK
  • 1: ES Makka Pakka  e/f Åke Rosèn

Saueaversjonskurs

 • Jevn etterspørsel hele sommeren
 • Iver er fleksibel og har ”dressert” ca 30 hunder for sau.

Halling-cup 

 • De siste 3 årene har vi arrangert Hallingcup. Klubbens medlemmer melder inn resultater fra prøver og blir tildelt poeng etter premiegrad.
 • Vinner i 2012 ble Lisbet Ottesen med KV Haugtuns Enja
 • Nr 2 Bjarte Søgård med Rastorps Fudge
 • Nr 3 Jan Jersin og IS US Diego.

Diverse info

 • HFK er med i Samarbeidsutvalg Sør-Øst (samordning av jaktprøver)
 • Det er forhandlet fram et forslag til bekledning med klubbens logo og motivet fra diplomen vår på ”ryggen.
 • Det blir arbeidd med et lite jubileumshefte som ”kanskje” blir ferdig i vinter.
 • Klubben har tilbud om å benytte skytesimulatoren til Geilo JJF
 • Thomas Engh har representert klubben på dommerkonferanser.
 • Odd Harald ble tildelt FKFs gullmerke under RS sist sommer

Takk

 • Takk til grunneiere, tillitsvalgte, dommere som gjør at vi kan arrangere prøvene våre og de ulike aktivitetene våre.
 • Takk til Katrine og Jan Erik for vel gjennomført høstprøve på Geilo.
 • Takk til Tor, Odd Harald og Iver for vellykka Hallingprøve

Handlingsplan 2013

 • Hallingprøva  1-4 mars. Stor påmelding
 • KM vinter 16/2 på Golsfjellet. Dommere Iver Svare/Tore Larson og Bjørn Monsen
 • Saueaversjon
 • Duetrening på Jakt – og fisksenteret på Flå??
 • Apport-trening/bevis ??
 • Lavlandstrening
 • KM høst
 • Geiloprøven
 • KM lavland
 • Klubbkveld (er)