Om Hallingdal Fuglehundklubb

Hallingdal Fuglehundklubb hadde sin start som undergruppe i Hallingdal Hundeklubb. Etterhvert som aktivitetene og medlemmer med fuglehund som hovedinteresse økte, ble behovet for egen klubb større.

Gruppa gikk da ut av HHK og stiftet egen klubb i 1992. Naturligvis var det pådriver Kåre Berntsen som var den første formannen.

Klubben har som mål og arbeide for jakt med stående fuglehund, legge til rette for fuglehundsport og aktivt legge til rette for for ett forsvarlig og fornuftig hundehold. Klubben er tilknyttet fuglehundklubbens forbund og NKK.

Aktiviterer
Vi arrangerer 2 uformelle klubbmesterskap i året, vinter og høst. Klubbmesterskapene våre er lagt til rette slik at alle kan delta.I tillegg prøver vi å få til noen samlinger, samt saueaversjonskurs, apportbevis og foredrag om stell av hund eller lignende.

Fuglehundprøvene
Vi arrangerer 2 årlige prøver, Hallingprøva (vinter) og Geiloprøven (høst), som er klubbens ansikt utad

Styremedlemmer HFK

Bjarte Søgaard

Styrets leder
Mobil: 976 59 333
E-post: bjarte.sogaard@ntg.no

Jan Are Gildestad

Nestleder

Sissel Ellingsplass

Leder utstilling

Kjell Mykkeltvedt

Kasserer

Bjørn Sletto

Materialforvalter

Øyvind Olstad

Ansvarlig hjemmeside
Mobil: 980 12 882
E-post: olstad@ntg.no

Odd Harald Sørbøen

Varamedlem og «mentor»