Om Hallingdal Fuglehundklubb

Hallingdal Fuglehundklubb hadde sin start som undergruppe i Hallingdal Hundeklubb. Etterhvert som aktivitetene og medlemmer med fuglehund som hovedinteresse økte, ble behovet for egen klubb større.

Gruppa gikk da ut av HHK og stiftet egen klubb i 1992. Naturligvis var det pådriver Kåre Berntsen som var den første formannen.

Klubben har som mål og arbeide for jakt med stående fuglehund, legge til rette for fuglehundsport og aktivt legge til rette for for ett forsvarlig og fornuftig hundehold. Klubben er tilknyttet fuglehundklubbens forbund og NKK.

Aktiviterer
Vi arrangerer 2 uformelle klubbmesterskap i året, vinter og høst. Klubbmesterskapene våre er lagt til rette slik at alle kan delta.I tillegg prøver vi å få til noen samlinger, samt saueaversjonskurs, apportbevis og foredrag om stell av hund eller lignende.

Fuglehundprøver og utstilling
Hovedaktiviteter er to årlige fuglehundprøver høyfjell, Hallingprøva (vinter) og Geiloprøven (høst), og fuglehundfestivalen i juni hver sommer med utstilling og andre aktiviteter.

Info fra FKF og NKK

FKF og NKK publiserte 20. mars et statement der vi informerer om vårt felles mål om å fremme et godt miljø for aktiviteter med fuglehund. Vi tar også tydelig avstand fra ubegrunnede, feilaktige og falske beskyldninger mot organisasjonene våre, og mot personangrepene som har blitt rettet mot våre tillitsvalgte de siste årene. Vi gjennomgikk tiltaket i et eget møte der alle fuglehundklubber og tillitsvalgte i FKF var invitert på kvelden 19. mars.

 

Organisert aktivitet med hund sikrer god dyrevelferd – Fuglehundklubbenes Forbund

Organisert aktivitet med hund sikrer god dyrevelferd – NKK

 

 

 

 

Styremedlemmer HFK

Bjarte Søgaard

Styrets leder
E-post: hfkjaktprove@hotmail.com

Jan Are Gildestad

Nestleder

Sissel Ellingsplass

Leder utstilling

Kjell Mykkeltvedt

Kasserer

Bjørn Sletto

Materialforvalter

Øyvind Olstad

Ansvarlig hjemmeside
Mobil: 980 12 882
E-post: olstad@ntg.no

Odd Harald Sørbøen

Varamedlem og «mentor»