Årsmøte 2014

Her er referat fra årsmøte 2014
REFERAT ÅRSMØTE HFK KIKUTKROA 12.04.2014

Antall møtt: 17 stk inkl styret.

Dagsordenen ble godkjent av årsmøtet, med kommentar om at innkalling til møtet bør ligge ute på nettet minst 14 dager før. Info om årsberetning, innkomne forslag og oversikt over valg bør også legges ut samtidig.

Styret undersøker hva den nye lovmalen sier om dette.

Dirigent: Kjell Mykkeltvedt.
Referent: Katrine Disen.
Underskriving av protokoll: Sverre Kirkebøen og Thomas Engh.


STYRETS BERETNING

Beretningen ble gjennomgått i hovedsak av Odd Harald Sørbøen.
Kjell, Katrine og Thomas gjennomgikk lavlandstrening/klubbmesterskap, Geiloprøva og klubbmesterskap fjell høst.
Se pp-presentasjon.
Årsmøtet godkjenner styrets beretning.

REGNSKAPET
Kjell gjennomgikk regnskapet.
Klubben er registrert i frivillighetsregisteret og har fått 10 600 kr i momskompensasjon ifra i fjor.
Det er overskudd på begge prøver klubben arrangerer, og til tross for bruk av midler både til lavlandstrening og klubbmesterskap lavland og vinter, har klubben et overskudd på drøye 14 000 kr.
Årsmøtet godkjenner regnskapet.

HANDLINGSPLAN
Odd Harald gjennomgikk denne. Se vedlegg.
Forslag fra Bjørn Sletto om møte mellom Geilo JFF, Østre Hol JFF og HFK for å kunne planlegge og samkjøre ved taksering og klubbmesterskap. Det er viktig med dialog.
Årsmøtet godkjenner handlingsplanen.

KONTINGENT
Årsmøtet går inn for uendret kontingent.

INNKOMNE FORSLAG
Det ønskes å arrangere skogsfuglprøve i 2015, eventuelt sammen med Vestlandske FHK. Forslag til område er Flå og omegn.
Det er ønske om å flytte Geiloprøva fra Lia Fjellhotell i Skurdalen til Bardøla Høyfjellshotell på Geilo.
Det trengs flere til å arrangere prøvene våre. Styret jobber med saken.
Alle innkomne forslag godkjennes av årsmøtet.

NYE VEDTEKTER
Klubbens vedtekter er blitt fylt inn i ny lovmal. Disse er godkjent av FKf og fuglehundtinget.
Vedtektene legges ut på hjemmesida.
Kommentar; de nye vedtektene burde ha blitt godkjent av årsmøtet.
Men styret har fått fullmakt til å utarbeide nye vedtekter på forrige årsmøtet.
Varamedlemmer skal være med på styremøter.

VALG
Forslag til nytt styre fremlegges av Bjørn.

Nytt styre;
Leder: Bjarte Søgaard velges for 2 år    2016 (Iver utgår)
Nestleder: Jørund Brekke velges for 1 år 2015
Kasserer: Kjell Mykkeltvedt ikke på valg 2015
Sekretær: Katrine Disen ikke på valg     2015
Materialforvalter: Jan Erik Hallingstad velges for 2 år  2016
Leder Hallingprøva: Odd Harald Sørbøen velges for 2 år     2016  (+ Jørund og Iver)
Leder Geiloprøva: Katrine Disen ikke på valg   2015    (+ Lisbet Ottesen)
Varamedlemmer: Øyvind Olstad (+webansvarlig) ( Sissel utgår)
 Lisbet Ottesen
Instruksjonskomité: Bjørn Sletto, Jan Erik Hallingstad. Denne komitéen utgår.
Valgkomité; Bjørn Sletto ikke på valg 2015  ( Bjarte utgår)  Iver Svare velges for 2 år    2016

Årsmøtet godkjenner valget.

HALLINGRYPA
Svein Tennebekk er vinner i 2013.

HALLINGCUPEN
Vinneren for 2013 er Tord Lien.

EVENTUELT
Odd Harald gjennomgikk klubbmedlemmmers prestasjoner gjennom 2013.