Årsmøte 2015

ÅRSMØTE HALLINGDAL FUGLEHUNDKLUBB 28.03.2015
BARDØLA HØYFJELLSHOTELL

Tilstede: 17 inkl styret.
Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.
Valg av dirigent: Bjarte Søgaard.
Valg av referent: Katrine Disen.
Valg av 2 personer til å skrive under referat: Bjørn Sletto og Vidar Nyhus.

STYRETS BERETNING
Ble gjennomgått av Bjarte Søgaard (se pp-presentasjon).
Årmøtet tar styrets beretning til orientering.

REGNSKAPET
Kjell gjennomgikk regnskapet. Klubben hadde et underskudd på drøye 35 000kr, men har investert i ny hjemmeside som har vært en stor kostnad.
Årsmøtet godkjenner regnskapet.

HANDLINGSPLAN
Bjarte gjennomgikk denne (se pp-presentasjon).
Vi har også i år søkt om treningskort lavland, men det er stor pågang.
Terrenget er åpent for trening fra slutten av august til midten av september. Innhegningen er åpen hele sommeren, men her blir det i hovedsak dressurtrening. Ikke åpent under prøver.

Årmøtet vedtar handlingsplanen, og styret har mandat til å fastsettedatoer, tilføye eller forandre aktiviteter.

Forslag fra Thomas Engh; arrangere en kveld med kort innføring og veiledning av dommerhåndboka. Eventuelt ha en grillsamling og sosialt samvær.

Forslag fra Bjørn Sletto; arrangere foredrag om stell av hund før jakta og førstehjelpskurs til bruk under jakta. Høre med Tord eller Nina Lien?

Vi må være tidligere ute med å invitere dommere til klubbmesterskapene våre. Forslag om å spandere hotellopphold på dommer/e og foredrag.

KONTINGENT
Forblir uforandret.

VALG
Bjørn og Iver har hatt jobben med dette, og Bjørn la frem forslag til nytt styre;
Leder: Bjarte Søgaard 2016
Nestleder: Odd Harald Sørbøen 2017
Kasserer: Kjell Mykkeltvedt 2017
Sekretær: Katrine Disen 2017
Prøveleder Geiloprøva: Katrine Disen 2015
(Katrine er prøveleder i høst, pga at dette allerede er innmeldt i terminlistene til NKK. Men under forutsetning av å få hjelp av Eirik Øen, Katrine Samal og Jonas Rønning. Tanken er da at disse viderefører prøva i 2016. Søknadsfristen for innmelding av prøveleder er oktober året før).
Prøveleder Hallingprøva: Jørund Brekke 2017
Materialforvalter: Jan Erik Hallingstad 2016
Varamedlem + web: Øyvind Olstad 2016
Varamedlem: Eirik Øen 2017
Redaksjonskomité: Odd Harald Sørbøen
Valgkomité: Iver Svare 2016
Lisbet Ottesen 2017

Årsmøtet godkjenner valget.

EVENTUELT
Odd Harald vil holde kurs i nytt dataprogram for gjennomføring av prøver.