Årsmøte 2020

Årsmøte Hallingdal fuglehundklubb 2020

Sted: Microsoft-Teams
Påmelding til årsmøte Hallingdal Fuglehundklubb onsdag 14. april kl 19.00
Påmelding innen 13.4 kl 19:00.
Se saksdokumenter nederst.

Tid: 14.4. kl 19

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
Styrets beretning
Godkjenning av regnskap
Handlingsplan
Kontingent
Lokalt dommerutvalg
Innkomne forslag
Valg

Saker under pkt 8 må sendes styrets leder (bjso@ntg.no) innen 20. mars

Dokumenter:
Årsmøte HFK 2021
Årsregnskap 2020
Balanse per 31.12.2020