Årsmøte 2019

Velkommen til årsmøte i Hallingdal fuglehundklubb

Tid: Tirsdag 1. mars kl.19.00

Sted: Bardøla fjelltun, Bardølasalen. Det serveres mat kl 19 og deretter møte.
På grunn av matservering må vi ha påmelding på e-post til (bjso@ntg.no) innen 27.2 kl 18.   

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
  3. Styrets beretning
  4. Godkjenning av regnskap
  5. Handlingsplan  
  6. Kontingent
  7. Innkomne forslag
  8. Valg

 Saker under pkt. 7 må sendes styrets leder (bjso@ntg.no) innen 25. februar

 Ønsker du å delta på styremøte digitalt? Send en e-post til bjso@ntg.no