Tid: Lørdag 25. februar kl 18.00

Sted: Bardøla Fjelltun

Forslag til saker som skal behandles under eventuelt, og forslag til kandidater til styret, må være inne til 11. februar. Sendes på e-post til bjso@ntg.no

Om du ønsker å delta på Teams, send en e-post for invitasjon til: bjarte.soegaard@ntg.no

Agenda

 

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
  3. Behandle styrets årsberetning for 2022
  4. Behandle regnskapet for 2022
  5. Handlingsplan 2023
  6. Kontingent
  7. Innkomne forslag
  8. Valg