Dagsorden Årsmøte lørdag 3.2 kl 18:00 på Bardøla. Det serveres tapas og blir premieutdeling fra klubbmesterskapet etter årsmøtet.

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
  3. Årsberetning 2023
  4. Godkjenning av regnskapet for 2023
  5. Aktivitetsplan 2024
  6. Kontingent
  7. Innkomne forslag
  8. Valg