Geiloprøva 2021

En stor takk til våre sponsorer: Bolig Eiendomsutvikling AS og Vigor&Sage! Geiloprøva er kjent for gode terreng godt besatt med ryper. Vi arrangerer UK/AK alle dager. VK kvalifisering lørdag og finale søndag. Også i år har vi muligheten til å tildele CACIT.

Ber deltagere sette seg inn i FKH sin smitteveileder

Fortsatt vil det imidlertid være slik at personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk ikke skal oppsøke arrangementer (jaktprøver) i andre kommuner. Høyt smittetrykk innebærer at kommuner har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller i tilsvarende lokal kommunal forskrift. • Dette innebærer fortsatt at ansvaret fortsatt blir liggende hos arrangører, dommere og deltagere. I dette ligger å kontrollere hvem som eventuelt ikke kan delta på våre prøver. Dette vil være deltagere og dommere fra miljøer med lokale utbrudd nevnt over.

En sterk henstilling til alle om å respektere båndtvang og at trening krever grunneiers tillatelse. Vi opplever at det blir vanskeligere å skaffe terreng pga ulovlig trening.

OPPROP er på Geilolia skisenter ( ved Vestlia Resort) Samme sted som det er opprop på vinterprøvene. Opprop 08:00 fredag og søndag.
Lørdag er det opprop UK/AK kl 08:00 og VK kl 08:20 pga korona-restriksjoner.
Det er skilt fra 1-6 på opprop. Fredag 1 står bak skilt nr 1, Fredag 2 står bak skilt nr 2 osv osv.

VIKTIG:
Lørdag må VK deltagere vente i eller ved bilene til UK/AK oppropet er ferdig. Når partiene har reist, kan VK deltagerne trekke bort mot selve oppropet.

Dersom du møter direkte i terrenget må vi ha skriftlig beskjed pr e-post til hfkjaktprove@hotmail.com Det skal holdes avstand på opprop og vi følger nasjonale retningslinjer vedr smittevern.

Husk parkering/bompenger kr,- 50 og kr,- 70 i bom langs Tuvaveien (elektronisk bom)
Der hvor vi betaler bompenger til grunneiere samlet må man betale via Vipps til 531634. Vi tar ikke i mot kontanter.

Påmelding til prøva via terminlisten til NKK. UK 1 betyr fredag, UK2 lørdag osv.

Husk å ta med vaksinasjonspapirer og originalt sauerenhetsbevis! Alle vil bli sjekket for gyldig sauerenhetsbevis av dommerne og dette skal også tas med ut i terrenget.

Nytt av året er at vi skal bruke Geilo Hotel som hovedkvarter. Geilo Hotel er ett trivelig hotel som ønsker både to og firbeinte velkommen. Vi har fått kjempegode priser og håper at så mange som mulig benytter seg av dette tilbudet. Da blir dette en sosial og innholdsrik helg.

Tilbud overnatting Geilo Hotel:
Priser deltagere for opphold med frokost, nistepakke og middag:
Kr 875,- per voksen pr. døgn i dobbeltrom.
Kr 1150,- per enkeltrom pr. døgn.

Bestilling rettes til booking@geilohotel.no eller telefon 32090511. Referanse: Geiloprøva

Jegermiddag lørdag kl 20:00. Her er det noen ekstra plasser for de som bor utenfor hotellet. Det serveres bufeet til kr,- 425. Påmelding gjøres i resepsjonen på hotellet i løpet av fredagen.

Henvendelser, trekninger etc rettes til hfkjaktprove@hotmail.com. Prøvekomiteen gjør dette på dugnad og ber alle om å henvende seg på e-post, så skal vi svare så raskt som overhodet mulig.

Sekreteriatet holder til i kjelleren på Geilo Hotel. Her er vi tilstede stort sett hele tiden, med unntak av en pause midt på dagen. Premier hentes i sekretariatet. Ta med kritikkskjema. Hold avstand og kun 1 deltager av gangen henter premier. Øvrige henvendelser SKAL skje pr e-post.

Påmeldingsavgiften (fratrukket 25% administrasjonsgebyr) betales bare tilbake hvis:
1) Påmeldingen ikke godtas.
2) Ved forfall legitimert ved veterinærattest eller legeattest for fører, som foreligger senest 12 timer før opprop. For løpske tisper godkjennes egenerklæring på standardisert skjema.
3)Deltaker på venteliste ikke får plass.

Premieliste:
GP 2021 komplett premieliste
Dreiebok VK Finale Geiloprøva 2021
Referat Geiloprøva 2021

Vi ønsker velkommen til Geiloprøva.

Fuglehundhilsen fra prøvekomiteen.
Linn Hege Olstad
Prøveleder