Hallingprøva 2021

Hovudkvarter er Bardøla Høyfjellshotell på Geilo. Det blir lagt opp til 3 dagars prøve. (VK kvalifisering startar laurdag og finale søndag og me har høve til å dele ut Cacit. Det blir kvalitetsparti 12, 13 og 14 mars. Påmelding på Web og fristen er 19/2

Det vil koma ytterlegare informasjon på nettsidene våre og på FB,- når det gjeld arrangementet og retningslinjer i forhold til pandemien.

Me minner om dispensasjon frå NJK vedrørande deltaking i VK. Dvs dei som «mista VK-biletten» ved utgangen av 2020 har likevel høve til å delta ut vintersesongen 2021.

Det blir ikke felles opprop. Alle møter på oppsatte steder. I partilistene vil det stå oppmøtested. Dette oppdateres onsdag for fredag.
Parkeringsavgift i alle terreng. Kroner 50,- som vippses til 531634. Kvittering vises dommer. 

HUSK MUNNBIND INNE PÅ BARDØLA OG KUN 1 OG 1 I SEKRETERIATET FOR Å HENTE PREMIER. 

Alle henvendelser rundt prøva sendes på e-post (hfkjaktprove@hotmail.com) 

Prøvens hovedkvarter og sekretariat vil være på Bardøla Høyfjellshotell. Sekretariatet vil være i lokalet «Dagali». Det er gode muligheter for overnatting og hotellet frister med mat i topp klasse. 

Deltagere har ansvar og følge smittevernsregler og sette seg inn i veilederen fra FKF.
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/veileder_090321.pdf Deltagere fra kommuner hvor utendørs arrangement ikke er tillat kan ikke delta. Dette gjelder blant annet Oslo. VIKTIG! Meld i fra til hfkjaktprove@hotmail.com snarest mulig. Vi har ikke anledning til masse telefonhenvendelser, så send e-post. Prøvekomiteen gjør sitt ytterste for å gjennomføre prøve og vi gjør dette på dugnad. 

For bestilling, ring Bardøla på 32094100. Referer til at du er deltager på Hallingprøva.

Pris gjelder opphold med halvpensjon. Hund på rommet er OK, men skal ligge i bur.

 PRIS DELTAGERE HELG: 
Dobbeltrom pr. person, totalt for helgen:                                         kr. 2490,-   
Enkeltrom, totalt for helgen:                                                             kr. 3090,-   
Hytte dobbeltrom pr. person, totalt for helgen:                               kr. 2090,-  
Hytte enkeltrom pr. person, totalt for helgen:                                 kr. 2490,-  

PRIS DELTAGERE TORSDAG – FREDAG: 
Dobbeltrom pr. person:                                                                    kr. 1050,-   
Enkeltrom:                                                                                        kr. 1350,-   
Hytte dobbeltrom pr. person:                                                          kr. 850,-  
Hytte enkeltrom pr. person:                                                            kr. 1050,- 

Regler for refusjon:
Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart – 100% refusjon
Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart – 75% refusjon
Vet. Eller legeattest innsendt innen prøvestart – 75% refusjon
Egenmelding v/løpetid innsendt innen prøvestart – 75% refusjon
Må du trekke hunden? Send e-post til hfkjaktprove@hotmail.com

Premieliste/dreiebok:
Komplett Premieliste Hallingprøva 2021
Dreiebok Hallingprøva 2021