Hallingprøva 2022

Hallingdal Fuglehundklubb inviterer til Hallingprøva 18. – 20. Mars 2022

Hovedkvarteret for prøven er Bardøla. UK/AK fredag -søndag, kvalifisering VK lørdag med finale søndag .Prøven har fått tildelt Cacit.

Påmelding på Web og frist er 25.2.2022.
Opprop Geilolia skisenter (ved Vestlia Resort) kl 08:15 alle dager.
NB!: På partilistene er det satt opp parkerings nummer (pnr 3 betyr at du står bak skilt nr 3 osv osv). Dette for å lette utkjøring fra oppropet.

Vi vil vise til retningslinjer for gjennomføring av arrangement ifbm den pågående pandemien i det tidspunktet prøven skal gjennomføres.

Parkeringsavgift:
Opheimsåsen er det elektronisk bom(Youpark)
Øvrige terreng : Kr 50.- som betales pr vipps til nr 531634. Kvittering vises dommer.

Treningsmuligheter på Geilo:
Dersom du ønsker å trene, så vil Vestliaterrenget ikke benyttes til prøva. Geilo jeger og fiskeforening selger treningskort her. Se mer info på deres hjemmeside.

Dersom dere ønsker å bo på nye Bardøla Fjelltun:
Bruk koden «jaktprøve» så oppnår man 25% rabatt på tømmerhyttene perioden 17.-21. Mars 2022.

Booke gjøres her: https://booking.bardola.no/accommodation/list?channelId=0d947d44-94e3-49ff-9cbf-36136fa6041a og øverst finner dere en fane som sier, «jeg har en kode».

Regler for refusjon:
Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart – 100% refusjon
Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart – 75% refusjon
Trekking fra venteliste senere enn 7 dager forutsetter at du møter opp på opprop og ikke får plass. 
Vet. Eller legeattest innsendt innen prøvestart – 75% refusjon
Egenmelding v/løpetid innsendt innen prøvestart – 75% refusjon

Må du trekke hunden? Send e-post til hfkjaktprove@hotmail.com
Spørsmål vedrørende prøven kan rettes til samme e-postadresse.

Prøveleder Marianne Sagstad

Premieliste:
Hallingprøva 2022 komplett premieliste
Referat frå Hallingprøva 2022
Hallingprøven 2022 VK finale