Hovedkvarteret for prøven er Geilo hotel. UK/AK fredag -søndag, kvalifisering VK lørdag med CACIT finale søndag.

Prøvens hovedsponsor er Sport 1 Geilo og hovedkvarteret for prøven er Geilo Hotel. Her finner du sekretariatet, hvor premier kan hentes.

Forsponsor er Felleskjøpet Gol/Appetitt. En stor takk til våre sponsorer!

Påmelding på Web via terminlisten til NKK.

Opprop Geilo hotel fredag og Geilohallen (Lienveien 85) lørdag og søndag kl 08:15.
NB!: På partilistene er det satt opp parkerings nummer (pnr 3 betyr at du står bak skilt nr 3 osv osv). Dette for å lette utkjøring fra oppropet.

NB! For partiene under gjelder følgende oppmøte/opprop alle dager kl. 08.30:

Mykingstølen,               Cirkel K ÅL                        https://goo.gl/maps/q48JXLRSbKDtM6DN7

Syningen/Rustbøle          Vasstulan 1100                https://goo.gl/maps/EptgL57C1oPqh52R6

Oppheimsåsen                  Torpo kyrkje                     https://goo.gl/maps/GafVqmwAmP8tgYxP7

Parkeringsavgift:
Opheimsåsen/Mykingstølen er det elektronisk bom(Youpark)
Øvrige terreng : Kr 50.- som betales pr vipps til nr 531634. Kvittering vises dommer.

Treningsmuligheter på Geilo:
Dersom du ønsker å trene, så vil Vestliaterrenget ikke benyttes til prøva. Geilo jeger og fiskeforening selger treningskort her. Se mer info på deres hjemmeside.

Tilbud Geilo Hotel:

Overnatting i enkeltrom: 1150,-

Overnatting i dobbeltrom: 1550,-

Prisene inkluderer frokost, nistepakke og middag.

Jegermiddag: 595,- (inkludert i prisen hvis du bor på hotellet)

Booking via service@geilohotel.no med kodeord Vinterprøve2023

Dersom du ikke bor på hotellet, men ønsker å være med på jegermiddag lørdag kl 20 er du hjertelig velkommen. Påmelding til hotellet innen fredag 17.3.

Regler for refusjon:
Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart – 100% refusjon
Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart – 75% refusjon
Trekking fra venteliste senere enn 7 dager forutsetter at du møter opp på opprop og ikke får plass. 
Vet. Eller legeattest innsendt innen prøvestart – 75% refusjon
Egenmelding v/løpetid innsendt innen prøvestart – 75% refusjon

Det blir mulig å ta apportbevis torsdag 16.3 og fredag 17.3 ved Geilo Hotel kl 19:00. Påmelding til hfkjaktprove@hotmail.com innen onsdag 15.3. 

Må du trekke hunden? Send e-post til hfkjaktprove@hotmail.com
Spørsmål vedrørende prøven kan rettes til samme e-postadresse.

Prøveleder Marianne Sagstad

NKK representant :Øyvind Olstad NKK Vara : Odd Harald Sørbøen. Dyrevelferdskontrollør er Bjarte Søgaard

Parti og premielister(følg med – det kan komme endringer): 

Komplett premieliste Hallingprøva 2023 

Dreiebok Vk Finale Hallingprøva 2023

Referat frå Hallingprøva 23