Hovedkvarteret for prøven er Geilo hotel. UK/AK fredag -søndag, kvalifisering VK lørdag med CACIT finale søndag. Finale mandag dersom det blir 3 dagers VK.

Prøvens hovedsponsor er Sport 1 Geilo og Gresshoppa Kingsmoor. Hovedkvarteret for prøven er Geilo Hotel. Her finner du sekretariatet i kjelleren, hvor premier kan hentes.

En stor takk til våre sponsorer!

Påmelding på Web via terminlisten til NKK.

Opprop: Parkeringsplassen ved Vestlia skisenter 08.15 alle dager

NB!

  • På partilistene er det satt opp parkerings nummer (pnr 3 betyr at du står bak skilt nr 3 osv). Dette for å lette utkjøring fra oppropet.
  • For å unngå parkeringsavgift er  det viktig at du følger skilting for inn og utkjøring på parkeringsplassen.

Dersom du møter direkte i terrenget, må det gis beskjed om det til hfkjaktprove@hotmail.com senest kl. 21.00 kvelden før.

Opheimsåsen/Mykingstølen er det elektronisk bom (Youpark)
Øvrige terreng : kr 60.- som betales pr vipps til nr 531634. Kvittering vises dommer.

Apportbevis
Det blir mulig å ta apportbevis torsdag 7.3 og fredag 8.3 kl. 18:00.
Påmelding til hfkjaktprove@hotmail.com innen onsdag 6.3.
Kr 200,- til vipps 531634

 

Tilbud Geilo Hotel:

Dobbeltrom: kr 2195 per dag med frokost, middag & matpakke (Jegermiddag lørdag)

Enkeltrom: kr 1640 per dag med frokost, middag & matpakke. (Jegermiddag lørdag)

Jegermiddag: kr 695,- (inkludert i prisen hvis du bor på hotellet)

Booking via service@geilohotel.no med kodeord Vinterprøve2024

Dersom du ikke bor på hotellet, men ønsker å være med på jegermiddag lørdag kl 20.30 er du hjertelig velkommen. Påmelding til hotellet innen fredag 8.3.

Trekking av hund og regler for refusjon:

Påmeldingsavgiften fratrukket 25% administrasjonsgebyr betales tilbake hvis:

  • Påmeldingen ikke godtas.
  • Ved forfall legitimert ved veterinærattest for hund, egenmelding for hunder med løpetid eller legeattest for fører som foreligger senest 12 timer før opprop.
  •  Deltaker på venteliste ikke får plass.

Må du trekke hunden? Send e-post til hfkjaktprove@hotmail.com
Spørsmål vedrørende prøven kan rettes til samme e-postadresse.

Prøveleder: Marianne Sagstad
NKK representant: Stian Midtsveen
NKK vara: Bjarte Søgaard
Dyrevelferdskontrollør: Marianne Sagstad

 

Premieliste alle dager
Dreiebok finale Hallingprøva 10.03.24
Referat Hallingprøva 2024