Klubbmesterskap vinter 2014

Årsmøte Hallingdal fuglehundklubb 2020

Klubbmesterskap HFK vinter 2014 på Haugastøl.

Dommere Thomas Engh og Odd Harald Sørbøen

Deltakere:
UK
ES Titus e/f Vibeke Skaar
KV Karma e/f
P Roxy e/f
ES App e/f Øyvind Husabø
IS Fifa e/f Bjarte Søgaard

AK
ES Bolero e/f Francine Lindvik
P Kira e/f Bjørn Sletto
ES Iris e/f Rolf Mykkeltvedt
KV Enja e/f Lisbeth Ottesen
KV Mia e/f
ES Trico e/f Svein Tennebekk
B Goa f/ Iver Svare
ES Zita e/f Sverre Kirkebøen
P Inka e:Turid Schømer/Kjell Mykkeltvedt(e/f)
ES Shaun e/f Åke Rosen
ES Nikita e/ Iver Svare f/ Øyvind Husabø
IS Vita e/f Bjarte Søgaar
P La Morena e:Turid Schømer/Kjell Mykkeltvedt(e/f)
ES Makka Pakka e/f Åke Rosen

Deltagere ble delt i to for å gjennomføre to innledende runder a 15 min.
Et parti i Karistøldalen med Thomas Engh og ett parti ved Lillevann med Odd Harald
Sørbøen.

Parti 1 i Karistøldalen:
UK :
ES Titus – KV Karma. Titus fører slippet på større format og terrengdekning. Tar stand, rype letter og Titus forfølger i oppflukt og skudd. Han har senere noen markeringer. Karma bruker noe tid på å komme i gang med jakter da meget godt. Titus over Karma.

ES Titus – P Roxy
Titus tar igjen føringen og jakter meget godt, virker erfaren. Roxy jakter også godt, men er noe ungdommelig. Får med seg mye terreng. Titus over Roxy.
Rangering ES Titus m/fugl, ?? Roxy, ?? Karma

KV Karma – P Roxy. To unger hunder som viser ungdommelig framferd. Roxy settes over
Karma, da Karma har en tendens til å halse.
Rangering. ES Titus m/fugl, P Roxy, KV Karma. ES Titus går videre til matching.

AK
ES Bolero – P Kira: To hunder som jakter meget godt, med høy intensitet og med god
utnyttelse av vind og biotoper. Kira har noe større format og vinner slippet.

ES Iris – KV Enya. Enya tar føringen og jakter meget godt og får med seg mye terreng. Iris blir noe borte i tett vegetasjon, senere jakter hun meget godt. Stand, reiser kort og presist ryper og er rolig i oppflukt og skudd, går rett ut i utredning.
Rangering, ES Iris m/fugl, P Kira, ES Bolero, KV Enya.

KV Mia – ES Trico: Trico har kommandoen hele slippet og jakter erfarent og meget godt.
Dekker mye terreng. Mia tar et slag bakover i terrenget og blir borte, kommer inn i området vi skal jakte i og blir så borte foran oss. Trico over Mia
Rangering etter runde 1. ES Iris m/fugl, P Kira, ES Bolero, ES Trico, KV Enya, ?? Mia

ES Bolero – ES Iris: Bolero jakter også nå meget godt og dekker terrenget fornuftig. Iris er også en solid jeger men har et noe rettlinjet søksopplegg. Bolero over Iris.

P Kira mot KV Mia. Her tar Kira føringen, men utover i slippet jevner dette seg ut. Kira over Mia.

KV Enya – ES Trico: Trico fortsetter meget godt og får med seg mye terreng på begge sider av marsjretningen. Enya er noe rettlinjet og til dels åpen.

Rangering: ES Iris m/fugl, P Kira, ES Bolero, ES Trico, KV Enya, KV Mia.
Til matching: ES Iris m/fugl, P Kira, ES Bolero, ES Trico, KV Enya

Parti 2 ved Lillevann:
UK .
ES App e/f Øyvind Husabø
IS Fifa e/f Bjarte Søgaard

AK:
B Goa f/ Iver Svare
ES Zita e/f Sverre Kirkebøen
P Inka e:Turid Schømer/Kjell Mykkeltvedt(e/f)
ES Shaun e/f Åke Rosen
ES Nikita e/ Iver Svare f/ Øyvind Husabø
IS Vita e/f Bjarte Søgaard
P La Morena e:Turid Schømer/Kjell Mykkeltvedt(e/f)
ES Makka Pakka e/f Åke Rosen

UK:
ES App – IS Fifa: To meget unge hunder og slippet bærer preg av det. Begge har noen gode slag, men er også noe lekne og selskapelige. Fifa viser størst initiativ til å jakte og vinner slippet.

AK:
B Goa – ES Zita : Goa jakter med noe ujevn intensitet og terrengdekning, virker
føreravhengig. Zita nøler litt i starten, men viser godt søksopplegg og høy intensitet i deler av slippet og vinner.

P Inka – ES Shaun: Shaun tar et stort drag på høyre side i starten, kommer etter hvert inn og jakter terrenget foran oss på en tiltalende måte. Inka har litt startproblem, men drar så kraftig til og viser høy arbeidsmoral og systematisk søksopplegg. Finnes i stand, rype letter og Inka forfølger friskt. Inka over Shaun.
Rangering: P Inka m/fugl, ES Zita, B Goa, ES Shaun.

ES Nikita – IS Vita: Nikita tar føringen i starten og jakter erfarent og dekker terrenget meget godt. Vita åpner noe forsiktig for så å vise meget høy intensitet og meget god terrengdekning og hun overtar initiativet og vinner slippet.

P Morena – ES Makka. Begge åpner meget godt og legger seg godt ut. Morena sees gå inn i stand langt ute. Makka kommer til sekunderer et øyeblikk for så å gli opp på siden av Morena og tar opp ryper og begge hundene forfølger. Makka blir i området mens Morena jakter systematisk foran oss. Makka støkker ryperflokk og førfølger. På slutten av slippet sees Morena forfølge rype.

Rangering etter 1 runde. Inka m/fugl, Morena som også har funnet fugl, IS Vita, ES Nikita, ES Zita, B Goa, ES Shaun, ES Makka. Fører av ES Shaun og ES Makka trekker hundene.

Runde 2: Vinden har frisknet på og det er lett snø i luften.
UK: ES App – IS Fifa. Fifa jakter nå til dels meget godt og oppsøker interessante biotoper. Tar intens stand, rype letter og Fifa forfølger noe. App er fortsatt noe umoden og ungdommelig. Rangering: IS Fifa m/fugl, ES App. Fifa går videre til matching.

AK: ES Zita – P Inka. Zita åpner best da Inka også nå nøler litt i starten. Kommer etter hvert i gang og overtar initiativet. Inka over Zita.

B Goa – ES Nikita. Nikita tar umiddelbart føringen. Dekker terrenget meget godt, men har noe ujevn intensitet. Goa kommer på etterskudd og selv om hun avslutter brukbart vinner Nikita slippet.

IS Vita – P Morena. Morena er litt forsiktig i starten og Vita tar initiativet umiddelbart. Hun
jakter nå energisk, stort og systematisk. Morena kommer også godt utover i slippet og er en verdig konkurrent til Vita. Morena sees i stand, justerer seg og når vi kommer fram står Vita fremst i terrenget med Morena noe på siden. Rype letter og Vita er komplett rolig i oppflukt og skudd, Morena roes greitt. Begge utreder. Vita over Morena.

Rangering etter 2 runde:
IS Vita fuglearbeid u/reis, P Morena fuglearbeid u/reis, stand langt ute, sjanse på fugl, noe uro i fuglesituasjonene. P Inka fuglearbeid u/reis og frisk ettergang. ES Nikita, ES Zita, B Goa.

De 3 med fugl går videre til matching.

Matching!!! Ca 10 min slipptid.

UK: ES Titus – IS Fifa. Her tar Titus umiddelbart føringen og viser meget god og
systematisk terrengdekning. Fifa kommer på etterskudd og Titus blir klubbmester i UK!!

AK: P Inka – KV Enja: I til dels kraftig medvind viser Enja et flott søksopplegg med god
dybde og bredde i salgene. Inka viser også meget god søksegenskaper, men Enja vinner
slippet. Rangering. P Inka m/fugl, KV Enja slått på fugl.

ES Trico – ES Bolero. Også to hunder som jakter erfarent og med meget god bruk av vind og biotoper. Bolero er først i terrenget og har et klart overtak. Sekunderer Tricos tomstand. Rangering: P Inka m/fugl, ES Bolero, ES Trico, KV Enja slått på fugl.

P Kira – P Morena: Også to hunder som trosser uværet og jakter energisk, systematisk og med meget god bruk av vind og biotoper. Kira har høyest intensitet og fører slippet.
Rangering: P Morena m/fugl, P Inka m/fugl, P Kira, ES Bolero, ES Trico, KV Enja slått på
fugl.

IS Vita – ES Iris: Vita tar kommandoen fra start og jakter like energisk og fornuftig som hun har gjort hele dagen. Iris holder også høyt nivå, men blir noe mer rettlinjet enn sin makker. Vita vinner slippet og dagens klubbmesterskap i AK.

Resultat:
Nr 1 og klubbmester: IS Vita E/F Bjarte Søgaard. En hund med systematisk og fornuftig
søksopplegg og med fuglearbeid med full respekt for fugl.

Nr 2: ES Iris E/F Rolf Mykkeltvedt. Fuglearbeid med reis, men noe usystematisk
søksopplegg.

Nr 3: P La Morena e:Turid Schømer/Kjell Mykkeltvedt(e/f): Solid søksopplegg, har funnet
fugl to ganger, noe uro i disse situasjonene (den ene utenfor jaktbart hold) og også sjanse på fugl.

Nr 4 P Setpoints Inka e:Turid Schømer/Kjell Mykkeltvedt(e/f). Solid jeger med fornuftig
søskopplegg. Finner sin fugl, som forfølges på ungdommelig vis.

Thomas Eng og Odd Harald Sørbøen gratulerer premievinnere og takker for en flott dag i
fjellet selv om været bli noe ufyselig mot slutten. Klubbens hunder tar godt for seg på
premielistene på jaktprøver og vi ser hvorfor.