NY Dato årsmøte 2020

Utsatt til september pga Covid-19 situasjonen.

Årsmøte Hallingdal fuglehundklubb

Sted: NTG/Geilohallen. (Lienveien 185)

Tid: Onsdag 2.9.2020 kl 19:30.

Saksliste:

Saker under pkt 8 må sendes styrets leder (bjso@ntg.no) innen 27.8.2020
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2.Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
3.Styrets beretning
4.Godkjenning av regnskap
5.Handlingsplan
6.Kontingent
7. Lån til NKK
8.Innkomne forslag
9. Valg utsettes.